בדיקות אל הרס לתמ"א 38​

במסגרת הגשת בקשה לוועדה המקומית לקבלת היתר לתמ"א 38/1 או תמ"א38/2 נדרשים המתכננים לבדוק ולהגיש דו"ח פסילת המבנה. המהנדס נדרש להסתמך על בדיקות אל הרס לתמ"א 38  אותם יש לבדוק על ידי המעבדה. אנו מאפשרים לבצע סקרים הנדסיים לתמא 38 מבלי להפריע לשגרת החיים של הדיירים ובאופן מהיר על מנת לענת לצרכי הלקוחות והמהנדסים.

 

במסגרת בדיקות אל הרס לתמ"א 38 יבוצע מיפוי של מערכת שלד הבניין בקומת קרקע ובקומה טיפוסית, יבדקו פרטי זיון בעמודים טיפוסיים, בקורות טיפוסיות ובתקרות בנקודות מייצגות. כמו כן יתבצעו בדיקות במקלט, ובחדרי המדרגות.

 

פירוט הבדיקות הנדרשות במסגרת בדיקות אל הרס לתמ"א 38

בדיקת עמודים– הבדיקה מתבצעת בד"כ בקומת קרקע, שם עובר העומס העיקרי על העמודים. במסגרת זו יבדקו מיקום וגודל העמודים ויבוצע מיפוי של כל האלמנטים האנכיים מבטון. כמו כן תיבדק כמות הברזל האנכי וקוטרו, צפיפות החישוקים וקוטרם, וחוזק הבטון הקשוי בעמודים. בנוסף יש לבדוק גם עמודים בקומה עליונה. בבדיקות אל הרס לתמ"א 38 של בניינים הנמצאים על קומת עמודים מאוד קל לבצע את הבדיקה כי אין הפרעה כלל לדיירים. לעומת זו במבנים בהם קומת המגורים הראשונה על הקרקע הדבר מצריך תיאום גדול יותר עם הדיירים.

 

בדיקת אלמנטים אופקים (תקרות וקורות)

במסגרת הבדיקה יבוצע מיפוי של כל הקורות בקומה טיפוסית ובדיקת אופן המתיחה וסוג התקרה בכל שדה. בנוסף יש לבדוק את פרטי הזיון בקורות מדגמיות וכן פרטי זיון אופייני בצלעות או בתקרות מקשיות.

 

בדיקת חדרי מדרגות

הבדיקה תתבצע בכל הכניסות למבנה ובכל הקומות של חדרי המדרגות. במסגרת זו יבדקו הקירות בחדר המדרגות ויקבע אם הם עשויים מבטון/ בלוקים/ לבני סיליקט. במידה ויימצאו אלמנטים מזויינים בחדר המדרגות הם יבדקו לפי הצורך.

 

בדיקת מקלט

במסגרת בדיקות אל הרס לתמ"א 38 יש לבצע מדידה של עובי קירות הבטון במקלט ובדיקת פרטי הזיון האנכי והאופקי בקירות [במקלט תת קרקעי תתבצע הבדיקה רק מהצד הפנימי של המקלט, ובמקלט עילי תתבצע הבדיקה משתי צדי הקירות]. כמו כן תתבצע בדיקת תקרה בה יפורטו גובהה, צפיפות הברזל התחתון האופקי וקוטרו.

 

סקירה כללית

במסגרת בדיקות אל הרס לתמ"א 38 יש לקבוע את סוג קירות המעטפת במבנה, לזהות הימצאות של תפרי התפשטות, ולסקור באופן ויזואלי ליקויים כללים במבנה כגון סדקים בקירות, קורוזיה בפלדות זיון ושקיעות באלמנטים אופקיים.

 

משך הבדיקה ומשמעות הבדיקה מבחינת הדיירים

משך הבדיקה הינו יום שלם, במסגרתו יכנסו הבודקים למקלט, לחדרי המדרגות, לגג המבנה, לדירה אחת בקומה העליונה ולקומה המפולשת במבנה. במידה ואין קומה מפולשת יכנסו הבודקים לכל הדירות בקומה העליונה ע"מ לבדוק אותה במלואה. בחלק מהאלמנטים הנבדקים בקומת קרקע יבוצע אימות מכאני למוטות הזיון אשר מחייב חישוף בבטון. בדיקה זו כרוכה ברעש למשך זמן קצר ובמעט לכלוך. לאחר הבדיקה יתוקנו החשופים בבטון. הבדיקות מצריכות שקע חשמל זמין בשטח הציבורי או מאחד הדיירים, מפתח למקלט, מפתח לגג ותיאום כניסה לאחת מהדירות בקומה עליונה [או לכל הדירות במקרה שאין קומת עמודים פתוחה].

 

בדיקות אל הרס לתמ"א 38, סקרים הנדסים לתמא38 ובדיקות לתמא 38 הינם מונחים המתייחסים כולם לנושא אחד- בדיקות מעבדה ובדיקות אל הרס לתמ"א 38.

צוות הבדיקה עובד בשטח​

צוות הבדיקה עובד בשטח

צוות הבדיקה עובד בשטח​

צוות הבדיקה עובד בשטח

שלח

שם מלא:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

This field is required.

דואר אלקטרוני

This field is required.

לפרטים נוספים