תיעוד כשלים הנדסיים

הכנת תיקי תיעוד לכשלים הנדסיים

 

באתרים בהם התרחשו אסונות של קריסת מבנה ו/או חלקי מבנה, נדרשים גורמים שונים לחקור את מהות הכשל. בדרך כלל מתגלעים מאבקים משפטיים בין הפונקציות השונות- היזם, הקבלן, המהנדס, המפקח לגבי האחריות לכשל, ובמקרים של רשלנות ואסונות בנפש נכנסים לתמונה גם גורמי אכיפת החוק. כל אחד מהגורמים האלה צריך להבין את מהות הכשל והגורמים לו, ועליו להציג הוכחות התומכות בגרסתו. סקאן אין, כמעבדה המחויבת לחקר האמת, רכשה ניסיון רב בהכנת תיקי תיעוד המיועדים לחקר הכשל ולמאבקים המשפטיים שיבואו בעקותיו. תיקי התיעוד מתארים את פרטי הזיון והאלמנטים הקונסטרוקטיביים כפי שנמצאו באתר הקריסה, וכן אלמנטים באתר שטרם קרסו.

קריסה של קורה קונזולית גדולה באתר בניה. בתיק התיעוד נבדקו כמות מוטות הזיון העליון, קוטר המוטות, עומק עיגון המוטות בתקרה הסמוכה, פסיעת חישוקים, קוטר, וכמות ענפים, גאומטריה וחוזק בטון​

תיעוד מוטות הזיון התחתון במרכז שדה- באתר בו קרסה התקרה. בתיק התיעוד נבדקו קוטר ופסיעת מוטות הזיון התחתון והעליון, וחתך גובה התקרה.

תיעוד פרטי הזיון וחתך גובה הבטון בתקרה שנפלה באתר בניה

תמונות מאתרי הרס בהם בוצעו בדיקות של המעבדה

התנתקות של חלק מתקרה בה ישנה דלמינציה חמורה עקב יציקות בכמה שלבים ללא הכנה מתאימה (האלמנט התנתק מהתקרה ונשאר תלוי באופן רופף. הוא הופל באופן יזום לרצפה)​

נפילה של קורה קונזולית והתנתקותה מהעמוד בנקודת הריתום לבניין​

כשל חדירה. בתיק התיעוד נמדדו מוטות הזיון האלכסוני כנגד גזירה, מוטות זיון עליון, חתך גובה הבטון וחוזק הבטון​

זיהוי קורה במצב של "רגע לפני קריסה" (סדק קריטי עובר ברוך חתך הקורה). בתיק התיעוד נמדדו מוטות זיון עליון ואורך עיגונים בתקרה הסמוכה.​

קריסה של עמוד במבנה גדול- בתיק התיעוד נבדקו כמות מוטות הזיון, קוטר וסוג, פסיעת חישוקים, גאומטריה וחוזק הבטון​

הקפאת מצב

 

בשלבים הראשונים של קריסה, במיוחד כאשר ישנם לכודים, מופנים כל המאמצים לחילוץ נפגעים ולכודים. פעולות החילוץ עשויות לפגוע באופן קשה בזירה ולכן בשלב ראשון יפעלו הצוותים לתיעוד מהיר של מיקום האלמנטים בשטח, סימונם וצילומם, על מנת לבדוק אותם מאוחר יותר באתר פינוי הפסולת.

בדיקת האלמנטים שקרסו

 

יש לבצע בדיקות מקיפות לאלמנטים שקרסו, להבין את הגאומטריה שלהם, פרטי הזיון וכן פרטים אחרים המצויים בהם כגון צמ"גים וכו' אשר יכולים להשפיע על תפקודם ועל אופן הריתום שלהם לבניין. בבדיקה יש לתעד את המיקום בו נמצאו האלמנטים ולהציג הוכחות שיסייעו לקבוע את הטיפוס שלהם, המיקום שלהם, והתפקיד שלהם במערכת שלד הבניין.

בדיקת אלמנטים טיפוסיים שטרם קרסו

 

במהלך הבדיקה ייבחנו אלמנטים שונים במבנה על מנת להבין את הדמיון בין אלמנטים אלו לאלמנטים מאותו טיפוס שקרסו. כמו כן הבדיקות מיועדות למצוא כשלים באזורים אחרים במבנה ולהבין את מידת ההיקף של הכשל.

בדיקת התאמה לתכניות

 

הנתונים שירשמו ויתועדו בתיק יאפשרו לבדוק את ההתאמה לתוכניות, ולקבוע האם האלמנטים נעשו בהתאם לתכנון.

סדק גזירה חמור שהתגלה בבניין בו קרסה קורה ובוצעו בו בדיקות מקיפות נוספות.​

שלח

שם מלא:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

This field is required.

דואר אלקטרוני

This field is required.

לפרטים נוספים

(מספר מקשר)

וואטסאפ (בלבד): 050-775-9118​

טלפון: 0539419168​

sales@scanin.co.il​