ניטור מבנים

ניטור כשלים - פליטה אקוסטית

ניטור מבנים - רעידות

ניטור מבנים - שקיעה

ניסויי העמסה לפי ת"י 252

תיעוד ושימור - צילום חזיזות

ניטור מבנים - סדקים

ניטור מבנים - נטייה

פליטה אקוסטית היא תופעה של שחרור גלי קול מחומרים שעוברים תהליכי עיוות או שבר. התפתחות סדקים בחומרים מוצקים כגון בטון, פלדה או חומרים מרוכבים מלווה בשחרור אנרגיה פוטנציאלית בצורת גלי מתח בתדרים של 50 KHz עד 2 MHz.

למידע נוסף​

תיעוד ושימור - סקר סדקים ופגמים 

(מספר מקשר)