מיפוי ומדידה של קונסטרוקציות פלדה​​

בבדיקה זו יבוצע מיפוי ותיעוד של קונסטרוקציית הפלדה במבנה. הבדיקה כוללת תיעוד עמודים, קורות, אגדים, מרישים וכו'. במהלך הבדיקה נמדדים כל הפרופילים והאלמנטים השונים הכלולים בקונסטרוקציה, ומתועדים בדו"ח. הדו"ח יכלול שרטוט האלמנטים מהפלדה, מידות עובי וגאומטריה, תיעוד חיבור בין אלמנטים, וכן צילומי תקריב של האלמנטים.​

שלח

שם מלא:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

This field is required.

דואר אלקטרוני

This field is required.

לפרטים נוספים

להלן דוגמאות לשרטוטים ותמונות מתוך דוחות שהופקו בפרויקטים שונים:

תמונה ויזואלית של עמוד פלדה המורכב ממספר פרופילים, ומתחתיו שרטוט שהופק לתיאור האלמנט:​