בדיקת פרטי זיון באלמנטים מבטון​

סקאן אין מתמחה בבדיקת פרטי זיון באלמנטים מבטון כגון זיהוי כמות מוטות זיון והערכת קוטר מוטות.

השירות מאפשר לבדוק פרטי זיון ברכיבי קונסטרוקציה כגון קורות, צלעות, עמודים וקירות בטון ולהפיק "פרטים" עם המידות ופרטי הזיון באלמנטים. צוותי הבדיקה של Scan in משתמשים במערכות מכ"מ Gpr המספקים מידע אודות הגיאומטריה וכמות מוטות הזיון באלמנט. שימוש בפרפורמטר מאפשר להעריך את קוטר מוטות הזיון המצויים באלמנט, אך בד"כ נהוג לבצע אימות מכאני על מנת למדוד במדויק את קוטר המוטות..

 

להלן עיקרי המידע הנמסר בדו"ח של Scan In 

 

בדיקת פרטי זיון בעמודים: מידע גיאומטרי על העמוד, מידע על כמות מוטות זיון אנכי, קוטר, סוג המוטות, צפיפות החישוקים, קוטר חישוקים.

 

בדיקת פרטי זיון בקירות בטון אנכיים: מידע על עובי הקיר, מידע על עובי כיסוי הזיון, פסיעת מוטות זיון אנכי ואופקי, קוטר מוטות, סוג הזיון וסוג הרשת- משתי צדי הקיר.

 

בדיקת פרטי זיון בקורות: מידע גיאומטרי על הקורה, סוג הקורה, פרטי זיון אופקי תחתון ועליון- כמות שכבות הזיון, כמות מוטות זיון, קוטר המוטות וסוג הזיון. מידע על החישוקים- צפיפות, כמות ענפים, קוטר חישוקים, וסוג החישוק.

 

בדיקת פרטי זיון בתקרה מקשית: מידע על חתך גובה תקרה, גובה שכבות נוספות מעל התקרה כגון ריצוף וחול, מנח הזיון התחתון האופקי במרכז השדה בכיוון המתיחה הראשי והמשני- צפיפות הזיון, קוטר מוטות, כמות שכבות, טיב הרשת, סוג הזיון, ועובי כיסוי בטון. מנח הזיון העליון האופקי בקרבת הסמכים- כנ"ל. במידה ומדובר בתקרה מקשית דרוכה ניתן לבדוק גם פרטי הכבלים הדרוכים.

 

בדיקת פרטי זיון בתקרת צלעות, חד כיוונית או דו כיוונית, בחתך T או בחתך i: מידע על חתך גובה תקרה- גובה גופי המילוי, גובה בטון בטבלה תחתונה ו/או עליונה, גובה שכבות נוספות מעל התקרה כגון חול וריצוף. גיאומטריה של צלעות הבטון וגופי המילוי. סוג גופי המילוי. כיוון המתיחה של התקרה. פרטי זיון תחתון במרכז השדה- כמות מוטות בצלע, קוטר מוטות וסוג הזיון. פרטי זיון עליון בקרבת הסמכים- צפיפות הזיון, קוטר מוטות, עובי כיסוי, סוג הזיון. זיון לגזירה- קוטר מוטות וצפיפותם.

 

תקרת לוחות דרוכים טרומים – ראה בדיקות תקרה.

 

תקרת פלקל – ראה בדיקות פלקל.

הדמייה של מיקום אופטימאלי לקידוח המוצגת על תמונה תלת מימדית של מוטות זיון באלמט בטון​

תמונה של אימות וחישוף מכאני ומדידת קוטר מוט זיון עם מד קליבר

צילום מסך של מכשיר פרופורמטר המאפשר לזהות עובי כיסוי מוטות זיון ולהעריך קוטר מוטות

תמונת מכ"מ המציגה מוטות זיון בתקרת צלעות בחתך T- בכל צלע 2 מוטות זיון​

תמונה ויזואלית של איש צות המעבדה בעת בדיקת מכ"מ באלמנט בטון​

שרטוט של פרט הנדסי אשר הופק לאחר בדיקות מכ"מ

שלח

שם מלא:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

This field is required.

דואר אלקטרוני

This field is required.

לפרטים נוספים

(מספר מקשר)

וואטסאפ (בלבד): 050-775-9118​

טלפון: 0539419168​

sales@scanin.co.il​