בדיקות אל הרס​

בדיקות אל הרס לתמ"א 38​

מדידה של קונסטרוקציות פלדה

שחזור תכניות קונסטרוקציה

בדיקת תקרות פלקל

בדיקות פרטי זיון

בדיקת חיפוי מבנים

איתור חללים וסגרציה בבטון

מדידת עובי כיסוי מוטות

בדיקת שליפה לברגים ועוגנים​

בדיקת אורך ברגים בבסיסי עמודים

מיפוי כבלים בתקרות דרוכות

בדיקת פרטי לוחות דרוכים

בדיקת מרפסות תלויות

תיעוד כשלים הנדסיים בזירות אסון

מבנים עתיקים יציבות ושלמות אבן​

במסגרת הגשת בקשה לוועדה המקומית לקבלת היתר לתמ"א 38/1 או תמ"א38/2 נדרשים המתכננים לבדוק ולהגיש דו"ח פסילת המבנה. המהנדס נדרש להסתמך על בדיקות אל הרס לתמ"א 38  אותם יש לבדוק על ידי המעבדה. אנו מאפשרים לבצע סקרים הנדסיים לתמא 38 מבלי להפריע לשגרת החיים של הדיירים ובאופן מהיר על מנת לענת לצרכי הלקוחות והמהנדסים.​  למידע נוסף

במסגרת הגשת בקשה לוועדה המקומית לקבלת היתר לתמ"א 38/1 או תמ"א38/2 נדרשים המתכננים לבדוק ולהגיש דו"ח פסילת המבנה. המהנדס נדרש להסתמך על בדיקות אל הרס לתמ"א 38  אותם יש לבדוק על ידי המעבדה. אנו מאפשרים לבצע סקרים הנדסיים לתמא 38 מבלי להפריע לשגרת החיים של הדיירים ובאופן מהיר על מנת לענת לצרכי הלקוחות והמהנדסים.​  למידע נוסף

בדיקות מעבדה במבני פל קל נדרשות על מנת לקבוע את אופן הטיפול בפלקל, זאת בהתאם ל"שיטת הנדבכים" אותה הגתה וועדת הפל-קל. המעבדה מציעה הפקת דוחות בדיקה באמצעותם ניתן יהיה לבצע אבחון ראשוני של מצב התקרה, וכן אבחון מעמיק יסודי בהתאם לצורך.

למידע נוסף​

בבדיקה זו יבוצע מיפוי ותיעוד של קונסטרוקציית הפלדה במבנה. הבדיקה כוללת תיעוד עמודים, קורות, אגדים, מרישים וכו'. במהלך הבדיקה נמדדים כל הפרופילים והאלמנטים השונים הכלולים בקונסטרוקציה, ומתועדים בדו"ח. הדו"ח יכלול שרטוט האלמנטים מהפלדה, מידות עובי וגאומטריה, תיעוד חיבור בין אלמנטים, וכן צילומי תקריב של האלמנטים.​

למידע נוסף​

זיהוי חללים בבטון מתאפשר אודות ליישומים השונים של הדמיה בטכנולוגיות אולטרא סאונד.
בדומה למאפיינים של כל הגלים, גם גלי קול מתקדמים בתווך במהירות מסוימת בהתאם לסוג התווך בו הם עוברים. בעת המעבר מתווך לתווך חלקם חוזרים וחלקם ממשיכים לתווך הבא.

למידע נוסף​

לוחות דרוכים, לוח"דים, ספנקריט ותקרת לוחות טרומיים (הרבה שמות לאותו דבר…) שהונחה לפני שנים ולא נשמר תיעוד סוג וחתך התקרה מהווים בעיה תכנונית אותה ניתן לפתור על ידי שימוש בשירותי המעבדה.

 

למידע נוסף​

מרפסות לא צריכות ליפול, אך בכך זאת בשנים האחרונות התפרסמו מספר מקרים בהם התרחשה קריסת מרפסות. בדרך כלל מדובר במרפסות תלויות (הנקראות גם מרפסות קונזוליות או מרפסות זיזיות) בהן מורכבות הביצוע והתכנון גדולה יותר. מרבית הכשלים מתרחשים במרפסות הנסמכות על קורות שמעוגנות לבניין, ואילו במרפסות בהן מוטות הזיון העליונים מעוגנים בכל שטח המרפסת ישנן פחות כשלים.  למידע נוסף​

סקאן אין מתמחה בבדיקת פרטי זיון באלמנטים מבטון כגון זיהוי כמות מוטות זיון והערכת קוטר מוטות.

השירות מאפשר לבדוק פרטי זיון ברכיבי קונסטרוקציה כגון קורות, צלעות, עמודים וקירות בטון ולהפיק "פרטים" עם המידות ופרטי הזיון באלמנטים.

למידע נוסף​

מוטות זיון אשר אינם קשורים או מעוגנים כראוי עלולים לזוז במהלך היציקה ולהיצמד לטפסות. תזוזת המוטות והיצמדותם לטפסות גורמת לכיסוי לא מספק אשר חושף את המוטות לכשלים כגון שיתוך [קורוזיה] או נזק בלתי הפיך במקרה של שריפה. כאשר יש חשש לתופעה זו כדאי לבצע בדיקת עובי כיסוי של מוטות זיון.

למידע נוסף​

מיפוי ואיתור כבלים דרוכים נדרש כאשר יש צורך לקדוח באלמנט דרוך שהתקשה או כאשר יש צורך לבצע חישוב סטטי לקורה או תקרה אשר תכניותיה אבדו. ניתן לבצע איתור כבלים דרוכים באלמנטים שנדרכו בשיטת דריכה מוקדמת (Prestress) או בשיטת דריכה מאוחרת (Post tensioning).

למידע נוסף​

באתרים בהם התרחשו אסונות של קריסת מבנה ו/או חלקי מבנה, נדרשים גורמים שונים לחקור את מהות הכשל. בדרך כלל מתגלעים מאבקים משפטיים בין הפונקציות השונות- היזם, הקבלן, המהנדס, המפקח לגבי האחריות לכשל, ובמקרים של רשלנות ואסונות בנפש נכנסים לתמונה גם גורמי אכיפת החוק

למידע נוסף​

הבדיקה כוללת את הנושאים הבאים:

בדיקות הימצאות ווים באבני חיפוי.בדיקות מרחק רשת הפלדה מגב האבן.

בדיקות הימצאות זוויתנים, משקי הרפיה, גובה פוגות וכו'.

בדיקת עובי אבנים, שלמות פיזית, סדקים ושברים.  למידע נוסף​