מדריך רמות חקירה לתמ"א 38​

תקן 413 חלק 3 קובע 3 "רמות ידע" על המבנה המשפיעות על מקדמי אי הוודאות של התכנון. ככל שמקדמי או הוודאות גדולים יהיו עלויות החיזוק גבוהות וככל שהם קטנים יהיה ניתן כסף רב בחיזוק. רמות הידע אותם מגדיר התקן הן בסיסי KL1, רגיל KL2, ומלא KL3.

 

התקן גם מגדיר 3 סוגים של סקרים אותם יש לבצע בכדי להגיע לרמת הידע הרצויה:

 

סקר מוגבל, סקר מורחב וסקר מקיף. ההבדל בין הסקרים השונים הוא בכמות הבדיקות ובמיקום הבדיקות אותם מבצעים במבנה. בעוד סקר מוגבל נודע רק ב20% מהאלמנטים בקומה התחתונה בלבד, סקר מקיף נוגע ב80% מכלל האלמנטים בכל הקומות במבנה. הסקרים כולם עוסקים בגאומטריה של רכיבי השלד, בפרטי הזיון של רכיבי השלד ובחוזק החומרים של המבנה.

 

להלן טבלה המתארת את אחוז הרכיבים שיש לבדוק בכל סוג של סקר:

שלח

שם מלא:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

This field is required.

דואר אלקטרוני

This field is required.

לפרטים נוספים

אנו ממליצים לקרוא מדריך זה, להתייעץ עם המהנדס ולקבל החלטה כמה להשקיע בבדיקה:​

סוגי סקרים של מבנים לפי תקן 413 חלק 3​

רמת הידע KL המשפיעה על מקדמי אי הוודאות תיקבע בהתאם לסוג הסקר שבוצע ובהתאם למידת הימצאות תכניות מקור ותעודות בדיקה מקוריות של הבניין.

 

רמת ידע בסיסית

רמת זו מתקבלת לאחר ביצוע סקר מוגבל ע"י מעבדה.

 

רמת ידע רגילה 

רמה זו מתקבלת כאשר ישנן תכניות חלקיות שאומתו בשטח ע"י מעבדה, או לאחר ביצוע סקר מורחב ע"י מעבדה. כמו כן כאשר ישנו מידע מהימן לגבי חוזק החומרים במבנה מתוך תעודות מקור או מתוך סקר מורחב ע"י מעבדה.

 

רמת ידע מלאה

רמה זו מתקבלת כאשר ישנן תכניות מלאות שאומתו בשטח ע"י מעבדה, או לאחר ביצוע סקר מקיף ע"י מעבדה. 

זכור!

כדי להוזיל את עלויות החיזוק מומלץ לשפר את רמת הידע KL))!
כדי לשפר את רמת הידע מומלץ למצוא את תכניות השלד המקוריות או לערוך סקר מורחב/ מקיף!​